<
 • Главная
Статьи

Комплексний аудит інформаційної безпеки

 1. Переваги комплексного аудиту інформаційної безпеки
 2. експертна аудит
 3. Перевірка web-безпеки
 4. Тест на проникнення або пентест
 5. аудит ІС

Ключовим завданням відділу інформаційної безпеки кожної сучасної компанії залишається захист її інформаційних ресурсів від різних загроз - зовнішніх і внутрішніх, навмисних і ненавмисних. Це може бути крадіжка даних, саботаж співробітників, загоряння, системний збій і т.п. Мета підтримки інформаційного захисту підприємства - забезпечення безперервності ведення його бізнесу та мінімізація ризиків за допомогою попередження виникнення інцидентів в сфері безпеки і зниження розмірів можливого збитку від них.

Мета підтримки інформаційного захисту підприємства - забезпечення безперервності ведення його бізнесу та мінімізація ризиків за допомогою попередження виникнення інцидентів в сфері безпеки і зниження розмірів можливого збитку від них

ALP Group може провести комплексний аудит інформаційної безпеки у вашій компанії. Наші фахівці вміло застосують накопичені за багато років роботи знання на практиці, швидко виявивши існуючі проблеми і вказавши оптимальні шляхи їх ліквідації в гранично короткий термін. Аудит ІТ безпеки - це комплекс спеціальних заходів, які спрямовані на оцінку і підвищення якості виконання завдань в області інформаційної безпеки в корпоративній ІТ інфраструктури підприємства.

Переваги комплексного аудиту інформаційної безпеки

Така перевірка дозволяє отримати найповнішу і різнобічну оцінку ступеня захищеності інформаційної системи, локалізувати присутні проблеми і розробити оптимальну програму організації системи інформаційної безпеки (ІБ) в організації. У неї входить аналіз механізмів безпеки на організаційному рівні, політики безпеки і організаційно-розпорядчого регламенту, а також оцінка їх відповідності вимогам діючих норм та адекватності ймовірним ризикам.

У складі комплексного аудиту ІТ безпеки присутній активний аудит, що передбачає здійснення інструментального аналізу захищеності і полягає в зборі даних про корпоративної мережі шляхом використання спеціалізованих програмних продуктів, під час якого проводиться перевірка рівня захищеності як зовнішнього периметра, так і внутрішньої ІТ структури компанії.

Етапи проведення комплексного аудиту інформаційної безпеки:

 • організаційний і інструментарно;
 • дослідження рівня захисту ІС;
 • визначення ступеня відповідності ІБ стандартам і нормам.

А тепер розглянемо ці етапи докладніше.

Проведення аудиту ІТ безпеки має на увазі:

 • визначення найбільш важливих для забезпечення роботи бізнес-процесів компонентів і вузлів ІС;
 • дослідження ІС і бізнес-процесів підприємства як об'єкти захисту, здійснення аналізу отриманих даних і створення моделі взаємодії складових ІС, необхідних для забезпечення безперервності бізнес-процесів;
 • визначення вимог до діючої системи ІБ, аналіз її структури, виконуваних функцій і особливостей, оцінка параметрів використовуваних засобів захисту, ОС сервера і телекомунікаційного устаткування;
 • тестування на предмет проникнення в інформаційне середовище організації;
 • проведення оцінки ризиків, обумовлених реалізацією інформаційних загроз, спрямованих на найважливіші активи компанії;
 • аналіз діючої на підприємстві системи забезпечення ІБ вимогам і створення укладення;
 • формування рекомендацій для підвищення рівня ІБ відповідно до певних вимог і пропозицій щодо мінімізації інформаційних ризиків.

Результат аудиту ІТ безпеки - отримання повної, незалежної і об'єктивної оцінки поточної ситуації в даній сфері.

У комплексному аудиті інформаційної безпеки об'єднані інші види діагностики ІБ, що допомагає керівництву аудируемой організації оцінити її стан і вжити відповідних заходів, якщо це необхідно.

У комплексний аудит ІБ входить:

 • експертний аудит
 • перевірка web-безпеки
 • тест на проникнення
 • аудит ІС

Склад і умови проведених в процесі комплексного аудиту робіт повинні бути заздалегідь узгоджені і затверджені керівниками компанії-клієнта. Звичайно, аудит ІТ безпеки можна проводити і силами власного ІТ відділу компанії, але краще залучити до вирішення цього відповідального завдання зовнішніх консультантів, наприклад, співробітників ALP Group. Адже проведення перевірки співробітниками організації не завжди дозволяє отримати об'єктивну і незалежну оцінку. Тому краще довірити тестування ІБ команді компанії ALP, що має великий досвід в даній сфері. В останні роки все більше організацій вдаються до послуг незалежних консультантів з питань інформаційного захисту.

експертна аудит

Необхідний для оцінки рівня захищеності тих компонентів ІС, які є найбільш значущими для функціонування бізнес-процесів. Застосовується тоді, коли немає необхідності в комплексному обстеженні компанії. Призначений для визначення рівня відповідності захисту ІС критеріям, виробленим фахівцями клієнтської компанії спільно з аудиторами. Перевірка тільки важливих активів допомагає зосередитися на найбільш критичних ресурсах і знизити витрати на проведення діагностики.

Ключові етапи експертного аудиту:

 • аналіз ІС замовника;
 • виявлення вимог до інформаційної безпеки;
 • оцінка реального стану;
 • безпосереднє проведення експертного аудиту;
 • створення рекомендацій для усунення знайдених вразливостей;
 • формування звітної рекомендації.

Перевірка web-безпеки

При проведенні цього виду аудиту спочатку потрібно провести автоматичне сканування web-вузла з використанням ПЗ для виявлення в системі уразливості. Також необхідно проаналізувати наявність типових рішень - форумів, CMS, гостьових книг і т.п. Часто ці елементи мають відкритий код, і тому уразливості в них добре відомі. Проведення автоматичного сканування допомагає виявити як помилки виконання web-сценарію, так і звичайні помилки в адмініструванні сервера.

На основі отриманої інформації аналізуються виявлені вразливості, і проводиться пошук інших слабких місць вже в ручному режимі. Після проводиться комплексний аналіз структури і коду web-додатки і умов його функціонування на сервері, зокрема, перевіряється ОС і політика безпеки, серверне ПЗ і його налаштування.

Після необхідно провести оцінку ризиків, описати процес і причини їх виникнення, а також ступінь їх впливу на безперервність бізнес-процесів клієнтської компанії. Знайдені уразливості класифікуються за WASC WSTCv2.

Далі створюються рекомендації щодо усунення проблем і за погодженням з клієнтом вживаються заходи, спрямовані на підвищення інформаційного захисту. Сюди входить настройка системних параметрів, впровадження додаткових захисних засобів і зміна вихідного коду програми.

Тест на проникнення або пентест

Є спробою злому інформаційного ресурсу компанії для отримання оцінки якості його захисту і виявлення вразливостей. Допомагає зрозуміти, наскільки ефективні використовувані засоби захисту і наскільки ймовірним є те, що зловмисники проникнуть в систему. В процесі проведення пентеста з'являється можливість:

 • виявити найбільш вразливі ділянки в системі ІБ;
 • дізнатися, яким чином зловмисник може проникнути в ІС;
 • отримати точну оцінку загального рівня захисту інформаційного простору підприємства;
 • спрогнозувати наслідки цих дій.

аудит ІС

аудит ІС

Необхідний для об'єктивної оцінки ступеня захищеності інформаційної системи підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також для складання організаційної документації, в якій описуються відповідальність і повноваження співробітників, що володіють доступом до ІС. Коли потрібно проводити аудит ІС:

 • після впровадження автоматизованої системи (ERP, CRM і т.п.);
 • в процесі додавання нового модуля до діючої системи;
 • перед початком інтеграції нової програми з раніше встановленими;
 • при виникненні підозр про порушення ІБ.

Етапи аудиту ІС:

 • створення плану перевірки;
 • формування робочої групи;
 • збір первинних даних і їх аналіз;
 • оцінка можливих ризиків;
 • формування плану управління ризиками;
 • створення рекомендацій по їх управлінню;
 • проведення заходів щодо мінімізації ризиків.

Комплексний аудит інформаційної безпеки, проведений компетентними фахівцями ALP Group, допоможе надійно захистити вашу інформаційну систему від будь-яких загроз. Збереження комерційної інформації є запорукою успішності будь-якого бізнесу, тому для керівництва компаній особливо важливо приділяти підтримці інформаційного захисту найпильнішу увагу, доручаючи її тільки професіоналам.Новости
  Без плагина
  На сайте WordPress имеется файл, именуемый как .htaccess. Многие пользователи не предают ему особого внимания и не используют все его возможности. На самом деле файл .htaccess – это дополнительные конфигурации

  Плагин подписки wordpress
  Очень трудно найти один плагин подписки wordpress , который объединил бы в себе все виды подписок, которые так необходимы сайту. Именно поэтому я решил сделать подборку лучших плагинов, которые смогут

  Слайд-шоу с помощью плагина для WordPress UnPointZero Slider
  Плагин для cms WordPress UnPointZero Slider – новостной слайдер. Он отражает в форме слайд-шоу изображения со ссылками на ваши статьи и краткие выдержки оттуда. Его можно установить и на новостной сайт,

  Плагины для Wordpress
  С помощью этого плагина вы легко сможете интегрировать Google диск на ваш WordPress сайт или блог . Gravity Forms — лучший плагин для создания форм на WordPress, от самых простых (например, форма

  Подписки плагином JetPack: размещение и редакция формы подписки
  Вступление Здравствуйте! В этой статье я покажу, как использовать плагин JetPack для создания пользовательской формы подписки и как эту формы подписки плагином JetPack добавлять в статьи сайта, а при

  Чистка сайта WordPress плагином WP-optimize
  От автора Со временем использования система WordPress накапливает не нужные файлы, комментарии и неиспользуемые данные в базе данных. Эти файлы и данные создаются в процессе работы и нужны для этого,

  Возможности Jetpack плагина
  Вступление Возможности Jetpack плагина это более 30 функциональных модуля плагина, делающего его универсальным плагином WordPress, заменяющего аналогичные сторонние плагины. Jetpack один заменяет десятки

  Резервное копирование WordPress сайта без плагинов
  Вступление Резервное копирование WordPress это второе, что нужно научиться делать после установки WordPress. Можно сколько угодно говорить о безопасности сайта и его защите, но лучшего варианта защиты

  Плагины на приват для Майнкрафт ПЕ
  > > Плагины на приват для Майнкрафт ПЕ Порой всем нам хочется попробовать себя в роли администратора сервера и испытать эту ответственность, но, к сожалению, вы не всегда все знаете о создании

  Плагин WordPress Database Backup. Архивация базы данных блога на WordPress
  Привет друзья! Сегодня на очереди еще один простой, НО, необходимый и полезный плагин — плагин WordPress Database Backup , который с легкостью и самостоятельно произведет процесс, который научно называется:

 • Виртуальный хостинг

  Виртуальный хостинг. Возможности сервера распределяются в равной мере между всеми... 
  Читать полностью

 • Редизайн сайта

  Редизайн сайта – это полное либо частичное обновление дизайна существующего сайта.... 
  Читать полностью

 • Консалтинг, услуги контент-менеджера

  Сопровождение любых интернет ресурсов;- Знание HTML и CSS- Поиск и обновление контента;-... 
  Читать полностью

 • Трафик из соцсетей

  Сравнительно дешевый способ по сравнению с поисковым и контекстным видами раскрутки... 
  Читать полностью

 • Поисковая оптимизация

  Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — поднятие позиций сайта в результатах... 
  Читать полностью