<
 • Главная
Статьи

Курсова робота: Створення бази даних аеропорту

 1. 1. Предметна область
 2. 1.2 Реляційна модель
 3. 2. Основні поняття баз даних
 4. 2.2 Склад СУБД
 5. 2.3 Структура найпростішої бази даних
 6. 2.4 Властивості полів бази даних
 7. 2.5 Типи даних
 8. 2.6 Безпека баз даних
 9. 3. Проектування баз даних
 10. 3.2 Об'єкти бази даних
 11. 3.2.2 Запити
 12. 3.2.3 Форми
 13. 3.2.4 Звіти
 14. 3.2.5 Сторінки
 15. 3.2.6 Макроси і модулі
 16. 3.3 Проектування бази даних
 17. 3.3.1 Розробка технічного завдання
 18. 3.3.2 Розробка структури бази даних
 19. 4. Реалізація СУБД аеропорту
 20. Список використаної літератури
 21. додаток №1
 22. додаток №2
 23. додаток №3
 24. додаток №4
 25. додаток №5
 26. додаток №6

зміст

Вступ

1. Предметна область

1.1 Опис ER-моделі

1.2 Реляційна модель

2. Основні поняття баз даних

2.1 Бази даних та системи управління базами даних

2.2 Склад СУБД

2.3 Структура найпростішої бази даних

2.4 Властивості полів бази даних

2.5 Типи даних

2.6 Безпека баз даних

3. Проектування баз даних

3.1 Режими роботи з базами даних

3.2Об'екти бази даних

3.2.1Табліци

3.2.2Запроси

3.2.3Форми

3.2.4Отчети

3.2.5Страніци

3.2.6Макроси і модулі

3.3Проектірованіе бази даних

3.3.1 Розробка технічного завдання

3.3.2 Розробка структури бази даних

4. Реалізація СУБД аеропорту

Список використаної літератури

додаток №1

додаток №2

додаток №3

додаток №4

додаток №5

додаток №6


Вступ

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно з якою дані повинні бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення мінливого реального світу і задоволення інформаційних потреб користувачів. Ці бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, званих системами управління базами даних (СКБД).

Збільшення обсягу та структурної складності збережених даних, розширення кола користувачів інформаційних систем призвели до широкого поширення найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, нерідко розташованих досить далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мережні мультикористувацькі версії БД заснованих на реляційній структурі. У них тим або іншим шляхом вирішуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу.

Метою цієї роботи є створити базу даних в СУБД ACCESS. Яка повинна буде автоматизувати роботу службовців аеропорту.


1. Предметна область

1.1 Опис ER-моделі

1 Опис ER-моделі
∞


властивість таблиць

1. Аеропорт.

Так як ми будемо розробляти базу даних, яку будуть використовуватися тільки на одному підприємстві, то вказувати властивості (іншими словами, реквізити декількох аеропортів), на наш погляд, не має сенсу.

2. Літак

На наш погляд для цієї таблиці необхідні основні характеристики лайнерів, такі як: Бортовий номер, Модель, Авіакомпанія господар, Дата випуску, Ресурс.

3. Рейс

Для цієї таблиці буде необхідно: По-перше, № рейсу, який ми будемо використовувати як ключове поле, по-друге, час вильоту, місце вилети і місце посадки, по-третє, будемо вводити бортовий номер літака (для зв'язку цієї таблиці з таблицею літак), а також створимо 7 полів з назвами ПН, ВТ ... ВС в яких будемо вказувати за якими днями тижня буде виконуватися цей рейс.

4. Квиток

У цю таблицю будуть вводиться дані вносяться в квиток: № рейсу, Дата вильоту, Клас, Ціна, Знижки, Податки, Агентський збір, Норма багажу, № квитка, Бортовий номер.

5. Пасажири

У цю таблицю при покупці квитка вноситимуться дані про пасажира: Прізвище, Ім'я, По батькові, Дата народження, Країна, де проживає, Паспортні дані.

6. Бронь

У цій таблиці будуть дані, що вносяться оператором при бронюванні квитка: Напрямок, Передоплата, Дата броні, Паспортні дані, ПІБ, На який день.

Зв'язок 1 до ∞ реалізується в такий спосіб: ключ з головної таблиці переноситься в допоміжну таблицю.

Зв'язок ∞ до ∞ реалізується в такий спосіб: створюється нова таблиця в яку переносяться ключові поля з з'єднуваних таблиць.


1.2 Реляційна модель

2 Реляційна модель


2. Основні поняття баз даних

2.1 Бази даних та системи управління базами даних

База даних - це організована структура, призначена для зберігання інформації. У сучасних базах даних зберігаються не тільки дані, але й інформація.

Це твердження легко пояснити, якщо, наприклад, розглянути базу даних великого банку. У ній є всі необхідні відомості про клієнтів, про їх адреси, кредитної історії, стан розрахункових рахунків, фінансові операції і т.д. Доступ до цієї бази даних є у досить великої кількості співробітників банку, але серед них навряд чи знайдеться така особа, яка має доступ до всієї бази цілком і при цьому здатне одноосібно вносити в неї довільні зміни. Крім даних, база містить методи і засоби, що дозволяють кожному зі співробітників оперувати тільки з тими даними, які входять в його компетенцію. В результаті взаємодії даних, що містяться в базі, з методами, доступними конкретним співробітникам, утворюється інформація, яку вони споживають і на підставі якої в межах власної компетенції роблять введення і редагування даних.

З поняттям бази даних тісно пов'язане поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір відображуваних даних відповідно до заданого критерію, їхнє упорядкування, оформлення і наступна видача на пристрої виводу або передачі по каналах зв'язку.

У світі існує безліч систем управління базами даних. Незважаючи на те що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний усталений комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. В якості такого навчального об'єкта ми виберемо СУБД MicrosoftAccess, що входить в пакет MicrosoftOffice.

2.2 Склад СУБД

Мова опису даних (МОД) - Засоби опису даних в БД і зв'язків між ними. Засобами цієї мови описується структура БД, формати записів, паролі, що захищають дані.

Мова маніпулювання даними (ЯМД) - мова для виконання операцій над даними, що дозволяє міняти їх будова.

Для різних СУБД реалізація цих рівнів мов може бути різною. В одних випадках ЯОД і ЯМД вимагає складання користувачем програми повністю "вручну", в інших (що відображає сучасну тенденцію) в СУБД присутня засоби візуальної (зримою, наочної) розробки програм. Для цього в сучасних СУБД є редактори екранних форм, звітів. "Цеглинками" (інструментами) таких редакторів є поля різних видів (поля введення, поля виведення, обчислювані поля), процедури обробки різних типів (форми введення, таблиці, звіти, запити). На підставі створених користувачем об'єктів програми - генератори формують програмний код на мові конкретної машини або на проміжному мовою.

2.3 Структура найпростішої бази даних

Відразу пояснимо, що якщо в базі немає ніяких даних (порожня база), то це все одно повноцінна база даних. Цей факт має методичне значення. Хоча даних у базі і немає, але інформація в ній все-таки є - це структура бази. Вона визначає методи занесення даних і зберігання їх в базі. Найпростіший «некомп'ютерний» варіант бази даних - діловий щоденник, в якому кожному календарному дню виділено по сторінці. Навіть якщо в ньому не записано ні рядка, він не перестає бути щоденником, оскільки має структуру, чітко відрізняє його від записних книжок, робочих зошитів та іншої паперової продукції.

Бази даних можуть містити різні об'єкти. Основними об'єктами будь-якої бази даних є її таблиці. Найпростіша база даних має хоча б одну таблицю. Відповідно, структура найпростішої бази даних тотожно дорівнює структурі її таблиці.

Структуру двовимірної таблиці утворюють стовпці та рядки. Їх аналогами в найпростішої базі даних є поля і записи. Якщо записів в таблиці поки немає, значить, її структура утворена тільки набором полів. Змінивши склад полів базової таблиці (або їх властивості), ми змінюємо структуру бази даних і, відповідно, отримуємо нову базу даних.

2.4 Властивості полів бази даних

Поля бази даних не просто визначають структуру бази - вони ще визначають групові властивості даних, записуваних в осередки, що належать кожному з полів. Нижче перераховані основні властивості полів таблиць баз даних на прикладі СУБД Microsoft Access.

Ім'я поля - визначає, як слід звертатися до даних цього поля при автоматичних операціях з базою (за замовчуванням імена полів використовуються як заголовки стовпців таблиць).

Тип поля - визначає тип даних, які можуть міститися в даному полі.

Розмір поля - визначає граничну довжину (в символах) даних, які можуть розміщуватися в даному полі.

Формат поля - визначає спосіб форматування даних в осередках, що належать полю.

Маска введення - визначає форму, в якій вводяться дані а поле (засіб автоматизації введення даних).

Підпис - визначає заголовок стовпця таблиці для даного поля (якщо підпис не вказана, то як заголовок стовпця використовується властивість Ім'я поля).

Значення за замовчуванням - те значення, яке вводиться в комірки поля автоматично (засіб автоматизації введення даних).

Умова на значення - обмеження, яке використовується для перевірки правильності введення даних (засіб автоматизації введення, яке використовується, як правило, для даних, що мають числовий тип, грошовий тип або тип дати).

Повідомлення про помилку - текстове повідомлення, яке видається автоматично при спробі введення в поле помилкових даних.

Обов'язкове поле - властивість, що визначає обов'язковість заповнення даного поля при наповненні бази.

Порожні рядки - властивість, що дозволяє введення порожніх строкових даних (від властивості Обов'язкове поле відрізняється тим, що відноситься не до всіх типів даних, а лише до деяких, наприклад до текстових).

Індексовані поле - якщо поле володіє цією властивістю, всі операції, пов'язані з пошуком або сортуванням записів за значенням, що зберігається в даному полі, істотно прискорюються. Крім того, для індексованих полів можна зробити так, що значення в записах будуть перевірятися по цьому полю на наявність повторів, що дозволяє автоматично виключити дублювання даних.

Оскільки в різних полях можуть міститися дані різного типу, то і властивості у полів можуть відрізнятися в залежності від типу даних. Так, наприклад, список вищевказаних властивостей полів відноситься в основному до полів текстового типу. Поля інших типів можуть мати або не мати ці властивості, але можуть додавати до них і свої. Наприклад, для даних, що представляють дійсні числа, важливою властивістю є кількість знаків після десяткової коми. З іншого боку, для полів, що використовуються для зберігання малюнків, звукозаписів, відео кліпів та інших об'єктів OLE, більшість вищевказаних властивостей не мають сенсу.

2.5 Типи даних

Таблиці баз даних, як правило, допускають роботу з набагато більшою кількістю різних типів даних. Так, наприклад, бази даних Microsoft Access працюють з наступними типами даних.

Текстовий - тип даних, використовуваний для зберігання звичайного неформатированного тексту обмеженого розміру (до 255 символів).

Числовий - тип даних для зберігання дійсних чисел.

Поле Мемо - спеціальний тип даних для зберігання великих обсягів тексту (до 65 535 символів). Фізично текст не зберігається в полі. Він зберігатися в іншому місці бази даних, а в поле зберігатися покажчик на нього, але для користувача такий поділ помітно не завжди.

Дата / час - тип даних для зберігання календарних дат і поточного часу.

Грошовий - тип даних для зберігання грошових сум. Теоретично, для їх запису можна було б користуватися і полями числового типу, але для грошових сум є деякі особливості (наприклад, пов'язані з правилами округлення), які роблять більш зручним використання спеціального типу даних, а не настройку числового типу.

Лічильник - спеціальний тип даних для унікальних (не повторюються в поле) натуральних чисел з автоматичним нарощуванням. Природне використання - для порядкової нумерації записів.

Логічний - тип для зберігання логічних даних (можуть приймати тільки два значення, наприклад Так чи Ні).

Гіперпосилання - спеціальне поле для зберігання адрес URL Web-об'єктів Інтернету. При натисканні на посилання автоматично відбувається запуск броузера і відтворення об'єкта в його вікні.

Майстер підстановок - це не спеціальний тип даних. Це об'єкт, настроюванням якого можна автоматизувати введення даних в поле так, щоб не вводити їх вручну, а вибирати їх із списку.

2.6 Безпека баз даних

Бази даних - це теж файли, але робота з ними відрізняється від роботи з файлами інших типів, створюваних іншими додатками. Вище ми бачили, що всю роботу з обслуговування файлової структури бере на себе операційна система. Для бази даних пред'являються особливі вимоги з точки зору безпеки, тому в них реалізований інший підхід до збереження даних.

Бази даних - це особливі структури. Інформація, яка в них міститься, дуже часто має суспільну цінність. Нерідко з однією і тією ж базою працюють тисячі людей по всій країні. Від інформації, яка міститься в деяких базах, може залежати благополуччя великої кількості людей. Тому цілісність вмісту бази не може і не повинна залежати ні від конкретних дій якогось користувача, який забув зберегти файли перед вимиканням комп'ютера, ні від перебоїв в електромережі.

Проблема безпеки баз даних вирішується тим, що в СУБД для збереження інформації використовується подвійний підхід. У частині операцій, як зазвичай, бере участь операційна система комп'ютера, але деякі операції збереження відбуваються в обхід операційної системи.


3. Проектування баз даних

3.1 Режими роботи з базами даних

Зазвичай з базами даних працюю дві категорії користувачів. Перша категорія - проектувальники. Їх завдання полягає в розробці структури таблиць бази даних і узгодження її з замовником. Крім таблиць проектувальники розробляють і інші об'єкти бази даних, призначені, з одного боку, для автоматизації роботи з базою, а з іншого боку - для обмеження функціональних можливостей роботи з базою (якщо це необхідно з міркувань безпеки). Проектувальник не наповнюють базу конкретними даними , (Замовник може вважати їх конфіденційними і не надавати стороннім особам). Виняток становить експериментальне наповнення модельними даними на етапі налагодження об'єктів бази.

Друга категорія виконавців, які працюють з базами даних, - користувачі. Вони отримують вихідну базу даних від проектувальників і займаються її наповненням та обслуговуванням. У загальному випадку користувачі не мають засобів доступу до управління структурою бази - тільки до даних, та й то не до всіх, а до тих, робота з якими передбачена на конкретному робочому місці.

Відповідно СУБД має два режими роботи: проектувальний і призначений для користувача. Перший режим призначений для створення або зміни структури бази і створення її об'єктів. У другому режимі відбувається використання раніше підготовлених об'єктів для наповнення бази або отримання даних з неї.


3.2 Об'єкти бази даних

3.2.1 Таблиці

Таблиці - це основні об'єкти будь-якої бази даних. По-перше, в таблицях зберігаються всі дані, наявні в базі, а по-друге, таблиці зберігають і структуру бази (поля, їх типи і властивості).

3.2.2 Запити

Ці об'єкти служать для отримання даних з таблиць і надання їх користувачеві в зручному вигляді. За допомогою запитів виконують такі операції як відбір даних, їх сортування і фільтрацію. За допомогою запитів можна виконувати перетворення даних за заданим алгоритмом, створювати нові таблиці, виконувати автоматичне наповнення таблиць даними, імпортованими з інших джерел, виконувати найпростіші обчислення в таблицях і багато іншого.

3.2.3 Форми

Якщо запити - це спеціальні засоби для відбору та аналізу даних, то форми - це засоби для введення даних. Сенс їх той же - надати користувачеві засоби для заповнення лише тих полів, які йому заповнювати належить. Одночасно з цим в формі можна розмістити спеціальні елементи управління (лічильники, що розкриваються списки, перемикачі, прапорці та інше) для автоматизації введення. Переваги форм розкриваються особливо наочно, коли відбувається введення даних з заповнених бланків. В цьому випадку форму роблять графічними засобами так, щоб вона повторювала оформлення бланка - це помітно спрощує роботу складача, знижує його стомлення і запобігає появі друкарських помилок.


3.2.4 Звіти

За своїми властивостями і структурою звіти багато в чому схожі на форми, але призначені тільки для виводу даних, причому для висновку не на екран, а на принтер. У зв'язку з цим звіти відрізняються тим, що в них прийняті спеціальні заходи для групування виведених даних і для виведення спеціальних елементів оформлення, характерних для друкованих документів.

3.2.5 Сторінки

Це СПЕЦІАЛЬНІ об'єкти баз Даних, реалізованіх в останніх версіях СУБД Microsoft Access (починаючі з Access 2000). Правда, більш коректно їх назіваті сторінками доступу до Даних. Фізично це особливий об'єкт, виконаний в коді HTML, що розміщується на Web-сторінці і передається клієнту разом з нею. Сам по собі цей об'єкт не є базою даної, але містить компоненти, через які здійснюється зв'язок переданої Web-сторінки з базою даних, що залишається на сервері. Користуючись цими компонентами, відвідувач Web-вузла може переглядати записи бази в полях сторінки доступу. Таким чином, сторінки доступу до даних здійснюють інтерфейс між клієнтом, сервером і базою даних, розміщеної на сервері. Ця база даних не обов'язково повинна бути базою даних Microsoft Access. Сторінки доступу, створені засобами Microsoft Access, посволяют працювати також з базами даних Microsoft SQL Server.

3.2.6 Макроси і модулі

Ці категорії об'єктів призначені як для автоматизації повторюваних операцій при роботі з СУБД, так і для створення нових функцій шляхом програмування. В СУБД Microsoft Access макроси складаються з послідовності внутрішніх команд СУБД і є одним із засобів автоматизації роботи з базою. Модулі створюються засобами зовнішнього мови програмування, в даному випадку мови Visual Basic for Applications. Це один із засобів, за допомогою яких розробник бази може закласти в неї нестандартні функціональні можливості, задовольнити специфічне вимога замовника, підвищити швидкодію системи управління, а також рівень її захищеності.

3.3 Проектування бази даних

Методично правильно починати роботу з олівцем і аркушем паперу в руках, не використовуючи комп'ютер. На даному етапі він просто не потрібен. Неоптимальні рішення і прямі помилки, закладені на етапі проектування, згодом дуже важко усуваються, тому цей етап є основним.

3.3.1 Розробка технічного завдання

Технічне завдання на проектування бази даних повинен надати замовник. Однак для цього він повинен володіти відповідною термінологією і знати, хоча б у загальних рисах, технічні можливості основних СУБД. На жаль, на практиці такий стан зустрічається не завжди. Тому зазвичай використовують такі підходи:

Демонструють замовнику роботу аналогічної бази даних, після чого погоджують специфікацію відмінностей;

Якщо аналога немає, з'ясовують коло завдань і потреб замовника, після чого допомагають йому підготувати технічне завдання.

При підготовці технічного завдання складають:

· Список вихідних даних, з якими працює замовник;

· Список вихідних даних, які необхідні замовнику для управління структурою свого підприємства;

· Список вихідних даних, які не є необхідними для замовника, але які він повинен надати в інші організації (до вищих структур, до органів статистичного обліку, інші адміністративні та контролюючі організації).

При цьому дуже важливо не обмежуватися взаємодією з головним підрозділом замовника, а провести обговорення з усіма службами і підрозділами, які можуть надати виявитися постачальниками даних у базу або їх споживачами.

3.3.2 Розробка структури бази даних

З'ясувавши основну частину даних, які замовник споживає або поставляє, можна приступати до створення структури бази, тобто структури її основних таблиць.

1. Робота починається зі складання генерального списку полів - він може налічувати десятки і навіть сотні позицій.

2. Відповідно до типу даних, що розміщуються в кожному полі, визначають найбільш підходящий тип для кожного поля.

3. Далі розподіляють поля генерального списку з базових таблиць. На першому етапі розподіл проводять за функціональною ознакою. Мета - забезпечити, щоб введення даних в одну таблицю вироблявся, по можливості, в рамках одного підрозділу, а ще краще - на одному робочому місці.

4. У кожній з таблиць намічають ключове поле. В якості такого вибирають поле, дані в якому повторюватися не можуть. Наприклад, для таблиці даних про студентів таким поле може служити індивідуальний шифр студента. Для таблиці, в якій міститися розклад занять, такого поля можна і не знайти, але його можна створити штучним комбінуванням полів «Час заняття» і «Номер аудиторії». Ця комбінація не повторимо, так як в одній аудиторії в один і той же час не прийнято проводити два різних заняття. Якщо в таблиці взагалі немає ніяких полів, які можна було б використовувати, як ключові, завжди можна ввести додаткове поле типу Лічильник - воно не може містити повторюваних даних по визначенню.

5. За допомогою олівця і паперу розкреслюють зв'язку між таблицями. Такий креслення називається схемою даних. Існує кілька типів можливих зв'язків між таблицями. Найбільш поширеними є зв'язку «один до багатьох» і «один до одного». Зв'язок між таблицями організовується на основі загального поля, причому в одній з таблиць воно обов'язково повинно бути ключовим, тобто на боці «один» має виступати ключове поле, що містить унікальні, неповторювані значення. Значення на стороні «багато» можуть повторюватися.

6. Розробкою схеми даних закінчується «паперовий» етап роботи над технічною пропозицією. Цю схему можна узгодити з замовником, після чого приступати до безпосереднього створення бази даних.

Слід пам'ятати, що по ходу розробки проекту замовнику неодмінно будуть приходити в голову нові ідеї. На всіх етапах проектування він прагне охопити єдиною системою все нові і нові підрозділи і служби підприємства. Можливість гнучкого використання його побажань багато в чому визначається кваліфікацією розробника бази даних. Якщо схема даних складена правильно, підключати до бази нові таблиці неважко. Якщо структура бази нераціональна, розробник може зазнати серйозні труднощі і увійти в суперечність із замовником. Протиріччя виконавця з замовником завжди свідчать про недостатню кваліфікацію виконавця. Саме з цього етап попереднього проектування бази даних слід вважати основним. Від його успіху залежить, наскільки база даних стане зручною, і чи будуть з нею працювати користувачі. Якщо відзначається, що користувачі бази «саботують» її експлуатацію і вважають за краще працювати традиційними методами, це говорить не про низьку кваліфікацію користувачів, а про недостатню кваліфікацію розробника бази.

На цьому етапі завершується попереднє проектування бази даних, і на наступному етапі починається її безпосередня розробка. З цього моменту слід почати роботу з СУБД.


4. Реалізація СУБД аеропорту

У ході проробленої роботи, нами були створені:

- 8 таблиць (Структура таблиці «Квиток» вказано в Додатку №1).

- 10 запитів, з них 9 на вибірку і 1 на видалення (Структура запиту «№ квитка запит» вказано в Додатку №2)

- 19 таблиць (Приклад форми «Пасажири» вказано в Додатку №3)

- 1 звіт, який використовується для друку квитка (Приклад звіту «Пасажири Запрос1» вказано в Додатку №4)

- 28 макросів (Структура макросу «відкриття запиту рейс» вказана в Додатку №5)

- Написано кілька процедур на мові VBA, розглянемо одну з них:

Як відомо, система захисту СУБД ACCESS не надто надійна, наприклад, для того щоб відключити макрос під час запуску програми, досить просто утримувати клавішу «Shift», як раз цю та ще деякі інші гарячі клавіші відключає ця процедура, так само вона не дозволяє додавати нові панелі інструментів, а включає тільки одну (Приклад вказано в Додатку №6).

Рассмотрімкод:

Private Sub butProtOff_Click ()

setProtShift True MsgBox "Защітаудалена!" & Chr (13) & Перезапустіть базу даних! "

EndSub

Private Sub butProtOn_Click ()

setProtShift False MsgBox "Защітаустановлена!" & Chr (13) & "Перезапустіть базу даних!"

EndSub

Private Sub setProtShift (myFlag As Boolean) dbChangeProperty "StartupForm", DB_TEXT, "пароль" - Перваяформа (див. Додаток №6)

dbChangeProperty "StartupShowStatusBar", DB_BOOLEAN, myFlag - Ніжняяполоскаекрана

dbChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", DB_BOOLEAN, myFlag - Панеліінструментов

dbChangeProperty "AllowFullMenus", DB_BOOLEAN, myFlag -Менютабліц, форміт.п.

dbChangeProperty "AllowBreakIntoCode", DB_BOOLEAN, myFlag - Ошібківмодуле

dbChangeProperty "AllowSpecialKeys", DB_BOOLEAN, myFlag - Спеціальниеключі (CTRL + BREAK, ...)

dbChangeProperty "AllowBypassKey", DB_BOOLEAN, myFlag - Ключ Shift

End Sub

Function dbChangeProperty (strName As String, varType As Variant, varValue As Variant) As Boolean

Dim prp As Variant, dbs As Database

On Error GoTo 999 - Призначаємо перехід помилково

dbChangeProperty = False - Повертаємо результат при помилку

Set dbs = CurrentDb - Вибираємо базу

dbs.Properties (strName) = varValue - Надаємо значення

dbChangeProperty = True - Повертаємо результат

Exit Function - Виходимо з програми

999: If Err = 3270 Then - Властивість, не знайдено

Set prp = dbs.CreateProperty (strName, varType, varValue) - Создаемсвойство

dbs.Properties.Append prp - Добавляемсвойство

Err.Clear - Очіщаемпотокотошібкі

Resume Next - Повертаємося до наступного оператору

End If

Err.Clear - Очищаємо від незнайомої помилки

End Function


Список використаної літератури

1. Інформатика. Базовий курс / Симонович С.В. та ін. - СПб: Видавництво «Пітер», 2000. - 640с.

2. Інформатика. Навчальний посібник / За ред. В.Г. Кирія. - Іркутськ: ИрГТУ, 1998. частина 2. - 382с.

3. Інформатика. Навчальний посібник / Ломтадзе В.В., Шишкіна Л.П. - Іркутськ: ИрГТУ, 1999. - 116с.


додаток №1

Структура форми «Квиток»


додаток №2

Структура запиту «№ квитка запит»


додаток №3

Зовнішній вигляд форми «Пасажири»


додаток №4

Зовнішній вигляд звіту «Пасажири Запрос1»


додаток №5

Структура макросу «відкриття запиту рейс»


додаток №6
Новости
 • Виртуальный хостинг

  Виртуальный хостинг. Возможности сервера распределяются в равной мере между всеми... 
  Читать полностью

 • Редизайн сайта

  Редизайн сайта – это полное либо частичное обновление дизайна существующего сайта.... 
  Читать полностью

 • Консалтинг, услуги контент-менеджера

  Сопровождение любых интернет ресурсов;- Знание HTML и CSS- Поиск и обновление контента;-... 
  Читать полностью

 • Трафик из соцсетей

  Сравнительно дешевый способ по сравнению с поисковым и контекстным видами раскрутки... 
  Читать полностью

 • Поисковая оптимизация

  Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — поднятие позиций сайта в результатах... 
  Читать полностью